Filmy

Naama Tamir

Naama i Assaf Tamir, współwłaściciele restauracji Lighthouse na Brooklynie w Nowym Jorku, dzielą się poglądami na temat swojej filozofii kuchni, która bazuje na ich doświadczeniach kulinarnych.
Filmy

Gilles Perrin

Dowiedz się, jak szef kuchni Gilles Perrin stworzył idealne środowisko pracy wprowadzając wartości, które wyniósł z domu rodzinnego, w profesjonalnej kuchni.
Filmy

Michael Gulotta

Michael tłumaczy, jakie znaczenie ma bycie wspierającym właścicielem biznesu – posiadanie umiejętności słuchania, dzielenie się umiejętnościami i wzbudzanie pasji w miejscu pracy.
Filmy

John Vitale

John dzieli się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu uczciwej kuchni i sposobem na stworzenie atmosfery kreatywności i zgodności.